021-33995562

تقویم رومیزی آرین به همراه جاخودکاری تبلیغاتی ۴۲۰۱۵

تقویم رومیزی آرین
به همراه جاخودکاری
ابعاد صفحات تقویم ۱۵۰×۹۷ (mm)
پایه ۲۵۵×۱۱۵ (mm)
جاخودکاری ۷۰×۹۰ (mm)
رنگبندی طلایی طلاکوب
متعلقات ۱۲ برگ تقویم ماهانه، یک برگ نخست طلاکوب به همراه جاخودکاری

سایر محصولات