021-33995562

تقویم رومیزی وسط پانچ پارمیس همراه با تقویم ۵۲ برگ هفتگی تبلیغاتی ۴۲۰۱۴

تقویم رومیزی وسط پانچ پارمیس همراه با تقویم ۵۲ برگ هفتگی
ابعاد تقویم ماهانه ۱۳۸×۱۰۸ (mm)
تقویم هفتگی ۲۲۰×۷۲ (mm)
پایه ۱۴۵×۲۶۰ (mm)
رنگبندی طلایی طلاکوب
متعلقات ۱۲ برگ تقویم ماهانه، نخست تقویم و یادداشت به همراه طلاکوب، ۵۲ برگ تقویم هفتگی تحریر ۷۰ گرم، جلد شومیز

سایر محصولات