021-33995562

تقویم رومیزی ۵۲ برگ لومانا اسپات تبلیغاتی ۴۲۰۱۰

تقویم رومیزی ۵۲برگ لومانا (اسپات)
ابعاد صفحات تقویم هفتگی  mm  ۱۶۳×۱۱۵
صفحات یادداشت ۷۰×۱۱۵
پایه ۲۵۰×۱۲۰
رنگبندی قرمز، نارنجی و فیروزه‌ای

متعلقات : ۵۲برگ تقویم هفتگی به همراه ۴۰ برگ یادداشت دارای صفحات نخست به همراه سلفون و یووی موضعی

سایر محصولات