021-33995562

تقویم رومیزی ۵۲ برگ لومانا طلایی تبلیغاتی ۴۲۰۱۱

تقویم رومیزی ۵۲برگ لومانا (طلایی)
ابعاد صفحات تقویم هفتگی  mm  ۱۶۳×۱۱۵
صفحات یادداشت ۷۰×۱۱۵
پایه ۲۵۰×۱۲۰
رنگبندی طلایی طلاکوب
متعلقات : ۵۲برگ تقویم هفتگی به همراه ۴۰ برگ یادداشت دارای صفحات نخست به همراه طلاکوب

سایر محصولات