021-33995562

دستگاه قهوه ساز فیلتردار ۱۰۳۳۴

دستگاه قهوه ساز فیلتردار
تعداد رنگ ۱

ابعاد ۱۳۳×۱۱۶×۲۰۰ mm
ظرفیت ۱ فنجان