021-33995562

ست سالنامه نفیس تبلیغاتی ۴۱۲۰۹

پاور بانک  ۱۴۰×۶۰×۲۰ – ۸۰۰۰ mAh

جاسویئیچی ترمو و فلز

خودکار فلزی

سالنامه رقعی  ۲۱۵×۱۳۵×۱۵ mm

اسپیکر بلوتوث دار  ۳۵×۷۰ mm

کابل شارژ (چندکاره)

جعبه نفیس   ۳۹۰×۳۰۰×۴۵ mm

سایر محصولات