021-33995562

ست سلامت۱۰۱۰۹

طب سنج دیجیتال
فشارسنج دیجیتال
ترازو دیجیتال
دستگاه تست قندخون
مسواک برقی
ساک دستی پارچه ای
جعبه نفیس (mm(140×۳۰۵×۳۴۰