021-33995562

ست مدیریتی۱۰۱۱۶

کیف پول
جا کارتی فلز و ترمو
ساعت مچی نفیس
روان نویس فلزی
خودکار فلزی

جعبه نفیس(mm) ۳۵۵×۳۰۰×۵۰