021-33995562

ست مدیریتی۱۰۱۲۳

کیف پول
پاوربانک ۶۰۰۰ mAh
خودکار نفیس
جاسوئیچی ترمو و فلز
جعبه نفیس ( mm) 335×۲۳۰×۴۰