021-33995562

ست مدیریتی۱۰۱۲۴

فلش مموری ۳۲ گیگ
جاسوئیچی ترمو و فلز
خودکار و روان نویس نفیس
جعبه ( mm) نفیس ۲۳۰×۱۵۵×۴۵