021-33995562

ست مدیریتی۱۰۱۲۸

جاکارتی ترمو و فلز
کیف پول
خودکار و روان نویس نفیس
جعبه نفیس( mm)  ۳۳۳×۲۲۰×۴۵