021-33995562

ست مدیریتی۱۰۱۲۹

جاکارتی ترمو و فلز
جاسوئیچی ترمو و فلز
خودکار و روان نویس نفیس
فلش مموری ۳۲ گیگ
جعبه نفیس (mm)45×۲۰۵×۲۴۰