021-33995562

ست مدیریتی۱۱۲۱۱

سالنامه اروپایی کشدار
فلش مموری ۳۲GB
پاوربانک mAh 6000
جعبه نفیس mm)40×۲۷۰×۳۲۵)