021-33995562

ست مدیریتی۱۰۱۲۷

پاوربانک ۶۰۰۰mAh
کیف پول
خودکار و روان نویس نفیس
جاسوئیچی ترمو و فلز
جعبه نفیس ( mm) 355×۲۵۵×۳۵