021-33995562

ست مدیریتی۱۱۲۰۶

سالنامه وزیری نفیس
خودکار و روان نویس نفیس
فلش مموری GB 32
جاسوئیچی ترمو و فلز
کیف پول
ساک دستی پارچه ای

جعبه نفیس mm) 40×۳۰۵×۵۱۰)